Hoe gaat het nu met... ?

15-5-2024

GIOVANNI WOUTERS (LIBRE 1), de nieuwe secretaris-directeur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), het netwerk waarin 21 regiogemeenten samen aan strategische gemeentegrens overschrijdende opgaven werken.


Giovanni was deelnemer aan het allereerste LIBRE programma in 2015, vanuit de Gemeente Helmond waar hij destijds directeur was. Na een uitstapje naar adviesbureau BMC werd hij gemeentesecretaris (algemeen directeur) bij de gemeente Gemert-Bakel. Per 1 maart van dit jaar is hij van start gegaan als de nieuwe secretaris-directeur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Giovanni vertelt: “In 1993 is het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) opgericht als een regionale uitvoeringsdienst. In 2015 is dit de MRE geworden en veranderde de focus naar een netwerkorganisatie, gericht op meer en betere samenwerking op strategisch niveau en om processen op elkaar af te stemmen. Vorig jaar is met het nieuwe samenwerkingsakkoord de agenda opnieuw bepaald voor de 21 gemeenten. Naast de strategische samenwerking zullen we ook uitvoeringskracht moeten organiseren om tot realisatie komen. We staan voor een aantal grote thema’s die onmogelijk allemaal door de individuele gemeentes afzonderlijk kunnen worden aangepakt. Daarvoor vormen we de huidige organisatie om tot een programma gestuurde organisatie gericht op de opgaves waarin we als MRE de regie kunnen voeren. Dat zijn we dit jaar aan het inrichten.”

“Zo ontstaat er één programmabureau met vijf programma’s, op de gebieden energietransitie, mobiliteit, ruimte & wonen, economie en landelijk gebied. Dit programmabureau gaat samen met de 21 gemeenten én met het Rijk - dat is een nieuwe dimensie – aan de slag. We maken nu concrete afspraken over de uitvoeringkracht (o.a. in relatie met ‘Operatie Beethoven’) met het Rijk en de regio. Voor de programmalijn ruimte & wonen is de output inmiddels gedefinieerd en zijn we aan de slag. Voor mobiliteit komt dat er heel binnenkort ook aan.”

Wat betekent dit concreet voor de regio?

“Operatie Beethoven is een gezamenlijk project om, met behulp van een forse investering van het Rijk, de concurrentiekracht van de regio te versterken en daarmee bedrijven als ASML in de regio te houden. Dat geeft een enorme boost. Het gaat niet alleen om het versterken van het vestigingsklimaat maar ook om het leefklimaat voor alle inwoners in onze regio. Wij richten ons hierbinnen op de publieke opgaven als wonen, mobiliteit en het voorzieningeniveau om hierin de noodzakelijke versnelling van woningbouw en verbetering van bereikbaarheid te bewerkstelligen. Brainport Development richt zich op de economische ontwikkeling en op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Uiteindelijk profiteert de hele regio hiervan. Niet alleen ASML maar ook alle andere bedrijven, zowel binnen als buiten de high-tech toeleverketen. En natuurlijk de inwoners, via werkgelegenheid en verlaging van de druk op de woningmarkt, betere bereikbaarheid en voldoende en goede voorzieningen als scholen, zorgverleners, enz.”

Hoe succesvol is volgens jou het Brainport samenwerkingsmodel?

“Wat je voelt is dat hier in deze regio de toekomst gemaakt wordt. Wij hebben hier prachtige bedrijven waar zowel de slimste koppen als de vaardigste handen werken aan unieke producten in de wereld. Wij moeten het hebben van het netwerk en de samenwerking in een dynamisch speelveld, om te kunnen blijven concurreren op wereldschaal waarop onze bedrijven actief zijn. We dragen daar als MRE graag aan bij. Wat heel leuk is, is dat de samenwerking buiten de regio ook toeneemt, onder andere met Weert, Meijerijstad (Veghel) en Vlaanderen. Bij deze laatste is ook Günther Peeters (Directeur FC Eindhoven, Vlaming én LIBRE-alumnus) betrokken, naar aanleiding van één van de challenge projecten uit LIBRE. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk de grenzen verleggen is mooi en leuk om te doen.”

Waar hoop je met de MRE te staan over 5 jaar?

“Ik hoop dat we dan een sprong voorwaarts hebben gemaakt en dat we in de realisatie van de opgaven iets hebben neergezet. Van praatclub zijn we dan meer een doe-club geworden. We moeten het enerzijds van de onderlinge relaties hebben maar anderzijds ook van de harde afspraken, willen we daadwerkelijk tot realisatie komen. Wat gaat helpen is dat er nu ook rijksmiddelen en menskracht komen. Daarmee dwingen we meer af en maken we meer mogelijk. Het maakt het voor wethouders in de regio makkelijker om in te stemmen en uit te leggen waarom hun gemeente de regie niet volledig bij zichzelf houdt maar meer samen met anderen optrekt. Voor mobiliteit bijvoorbeeld gaan nu alle gemeenten mee tekenen, juist doordat er substantiële Rijksmiddelen zijn toegevoegd. Maar uiteindelijk gaat het echt niet alleen om stenen, er ligt ook een grote uitdaging ligt op het voorzieningenniveau van de regio en ten aanzien van brede welvaart.”

Hoe kijk je terug op LIBRE en wat heeft het jou gebracht?

“LIBRE gaat per definitie over het samenwerkende ecosysteem en het leren van elkaar. Dat valt nu mooi samen met mijn nieuwe rol. Door LIBRE leer je de regio en het Brainport samenwerkingsmodel goed kennen en doe je nieuwe contacten op. Ik heb na mijn deelname regelmatig mensen aanbevolen het programma ook te volgen.”

Tot slot: heb je nog een tip voor de LIBRE kandidaten van nu?

“Blijf je netwerk onderhouden, blijf open staan en blijf ook anderen aanmoedigen om elkaar te ontmoeten. Trek je na LIBRE niet terug in de eigen organisatie, maar blijf elkaar actief ontmoeten.”

Ander nieuws

Brainport & Defensie

5-4-2024

Afgelopen voorjaar is de Brainport als eerste Nederlandse regio toegetreden tot een groot innovatienetwerk van de NAVO. Dit gebeurde op voordracht van Defensie als resultaat van een steeds sterker wordende samenwerking.


TechUnited wint WK

10-7-2023

Tijdens het wereldkampioenschap robotvoetbal (RoboCup) 2023 in Bordeaux is TechUnited, het robotvoetbalteam van de Technische Iniversiteit Eindhoven, er wederom in geslaagd de wereldtitel te veroveren. In de finale wonnen ze met 6-2 van de falcons.


Brainport voor elkaar

10-1-2023

Het inzetten van de kracht van het Brainportmodel in het maatschappelijk veld is al door diverse Challenge-groepen in het LIBRE programma geopperd en uitgewerkt. Nu wordt dit idee door Brainport Development daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd!